ปลาดุกมีอาการตัวดิ่ง เป็นแผลตามตัว งึกๆ งักๆ โส่งโหล่ง เส่งเหลง ไม่ต้องไปถอน เรามียาแก้

No Comments

Post A Comment