ปุ๋ยจากอวกาศ ระดับนาโนเทคโนโลยีของแคนาดามาถึงไทยแล้ว 1 ซองเท่ากับปุ๋ย 1 ตัน

No Comments

Post A Comment