ปุ๋ยน้ำพีเขียวมีธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมครบเพิ่มผลผลิตพืชทุกชนิด 100 % ใน 1 ลิตรเท่ากับใช้ปุ๋ยเคมี 5 กระสอบ

No Comments

Post A Comment