พันธุ์ยาง 3001 เป็นพันธุ์ยางที่สมบูรณ์แบบที่สุด 5ปี กรีดได้

No Comments

Post A Comment