ภูไมท์ ภูไม ปรับปรุงดินเพื่อการเกษตร ลดแอมโมเนีย ลดแก๊สพิษ จับกลิ่นเหม็น จับตะกอนของเสีย ทั้งในการเลี้ยงสัตว์บก และสัตว์น้ำ ตันละ 5200 บ.

No Comments

Post A Comment