มีลำใยอยู่ 40-50 ตัน ครับ (สวนเอง)อยู่ที่กำแพงเพชร ครับ088-098 5578 / 084-975 4534 / แขก

No Comments

Post A Comment