ยางพารา มาเลเซีย 4 ปีครึ่งกรีดยางได้ น้ำยางเยอะที่สุด 512-600 กก./ไร่/ปี

No Comments

Post A Comment