รับซื้อไม้ยูคาท่อน ทั้งรวมคละขนาด และคัด 5 นิ้วขึ้นไป ให้ราคาสูง 1550 บาท/ตัน เงินสด 0860320665 08635694 ภาคิน

No Comments

Post A Comment