หัวชื้อจุลินทรีย์มีชีวิตเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดเพียง 1 ลิตรใช้ได้ถึง 5 – 7 ไร่

No Comments

Post A Comment