หัวชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นใช้เพียง 1 ลิตรใช้ได้ถึง 5 ไร่ ต้นทุนเพียงไร่ละ 1,260 บาท ต่อการทำนา 1 ครั้ง (เริ่มตั้งแต่ยอยสลายตอซังข้าว จนถึงเก็บเกี่ยว)

No Comments

Post A Comment