เครื่องบันทึกความชื้น (RH) และอุณหภูมิในอากาศ เหมาะสำหรับโรงเรือน โรงเพาะชำ ห้องเก็บผลิตผล อุปกรณ์ ฯลฯ

No Comments

Post A Comment