เครื่องพ่นยาใช้แบตเตอรี่,ใช้พ่นเคมีเกษตร * ใช้แบตเตอร์รี่แห้ง12V 12AH* ใช้อุปกรณ์มาตฐานทุกชิ้น ทน,แข็งแรงและหาอะไหล่ง่าย

No Comments

Post A Comment