เครื่องวัดกรดด่าง และความชื้นในดิน รุ่นขาวัดยาวพิเศษถึง 29.5 ซม.

No Comments

Post A Comment