เครื่องวัดกรดด่าง (pH) และอุณหภูมิ สำหรับปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ (Hydroponics) กันน้ำได้ เปลี่ยนหัวอ่านได้

No Comments

Post A Comment