เครื่องวัดความหวาน ผลไม้ 0-32%, 0-80% Brix / เครื่องวัดความหวานน้ำผึ้ง น้ำเชื่อม 58-90% Brix

No Comments

Post A Comment