เครื่องวัดความเข้มข้นปุ๋ยเอบี (ค่า EC) สำหรับปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ (Hydroponics) 0-19990 us/cm กันน้ำได้ เปลี่ยนหัววัดได้

No Comments

Post A Comment