เครื่องวัดความเข้มปุ๋ยเอบี TDS และอุณหภูมิ แบบ 3in1 สำหรับปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ ฟรี! น้ำยาสอบเทียบ 1413uS, 5.00mS ราคา 400.-

No Comments

Post A Comment