เครื่องวัดความเค็มของน้ำ เกลือ เหมาะใช้กับการวัดความเค็มในการเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม

No Comments

Post A Comment