เครื่องวัดปุ๋ย AB (EC มิเตอร์) สำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ยี่ห้อ HM รุ่นใหม่ EC-3M ช่วงค่า 0.00-9.99mS

No Comments

Post A Comment