เครื่องวัด EC ใช้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ วัดระดับปุ๋ย A+B รุ่น Primo 4 ฟรี! น้ำยาสอบเทียบ 5.00mS

No Comments

Post A Comment