เป็นสารอินทรีย์ชนิดเข้มข้น

No Comments

Post A Comment