โปตัสเซี่ยมฮิวเมท หรือฮิวมิก อินทรีย์วัตถุทำให้ดินร่วนหรือดินโปร่งขึ้น

No Comments

Post A Comment