โสมแดงกับสวนผลไม้ ลูกจะขยายพอออกดอกก็พ่นเลยมันจะติดดี ลูกดก ขั้วเหนียว

No Comments

Post A Comment