ไคโตซาน ออแกนนิค ชนิดเข้มข้น ต้นพืชแข็งแรง เพิ่มผลผลิต ลดการใช้ปุ๋ย 50% ใช้กับพืชทุกชนิด สกัดจากธรรมชาติ 100%

No Comments

Post A Comment