ไม่ใช่สารเคมี เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ ใช้ได้กับพืชทุกชนิด

No Comments

Post A Comment