กระถินณรงค์ Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

14 ม.ค. 2011 ไม้ใหญ่-ไม้ยืนต้น

กล้วยพัด ไม้ประดับใบ รูปทรงแปลกตา กล้วย พัด เป็นไม้ประดับใบขนาดใหญ่ มีรูปทรงแปลกตา แตกใบที่ยอด เป็นพืชที่อยู่ใน วงศ์เดียวกับ ปักษ์ษาสวรรค์  นิยมปลูกประดับสวนเพื่อเป็นจุดเด่นหรือเรียง แถวเป็นฉากบังสายตา เพราะมีใบแผ่กางสวยงาม
Read More