กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Tag

หมู สุกร ปศุสัตว์

08 พ.ย. 2012 รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดเต็มปศุสัตว์เตรียมรับ AEC

นายสัตวแพทย์ ยุคล ลิ้มแหลมทอง รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เพื่อให้ไทยสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ กระทรวงเกษตรฯจึงมอบหมายให้กรมปศุสัตว์จัดโครงการ ปศุสัตว์ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัยขึ้น พร้อมทั้งเดินหน้าปรับปรุงพัฒนาระบบการผลิตและมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานสากลการควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์ทั้งภายในประเทศและส่งออก ปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกรายย่อยให้มีความปลอดภัยทางชีวภาพ รวมทั้งการสร้างพื้นที่ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ได้ให้ความสำคัญในการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์และโรคสัตว์สู่คน การพัฒนาระบบการผลิตเนื้อสัตว์ครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงในระดับฟาร์มมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการรับรองฟาร์มมาตรฐาน จำนวนรวมทั้งสิ้น 20,715 ฟาร์ม โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับรองใบอนุญาตฯ (ฆจส.2) จำนวน 1,404 แห่งและโรงฆ่าสัตว์ปีก 233 แห่ง ส่วนสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ มีการรับรองเนื้อสัตว์อนามัย 1,490 แห่ง และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด) 2,081 แห่ง นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ผลักดันให้มีการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q เพื่อควบคุมความปลอดภัยของวัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหาร ซึ่งปัจจุบันนี้มีการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยไปแล้วจำนวน...

Read More