กระทุ่มน้ำ Tag

ก้านเหลือง Nauclea orientalis (L.) L. วงศ์ RUBIACEAE

20 ต.ค. 2012 ก้านเหลือง

ก้านเหลือง Nauclea orientalis (L.) L. วงศ์ RUBIACEAE ชื่ออื่น กระทุ่มคลอง, กระทุ่มน้ำ (ภาคกลาง); ตะกู, สะแก เหลือง (ภาคกลาง); ตุ้มขัก, ตุ้มคำ (ภาคเหนือ); ตุ้มดง (ลำปาง, บุรีรัมย์); ตุ้มเหลือง (แม่ฮ่องสอน) ลักษณะวิสัย ไม้เนื้ออ่อน โตเร็ว ไม่ผลัดใบ ขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ อาจสูงได้ถึง 30 ม. ลำต้นเปลาตรง แตกกิ่งต่ำ เรือน ยอดเป็นพุ่มแน่น เปลือกแตกเป็นร่องลึกตามยาว สีเทาเข้ม ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่สำคัญ หูใบรูปไข่กลับ...

Read More
กระทุ่มนา Mitragyna diversifolia (Wall. ex G. Don) Havil. วงศ์ RUBIACEAE

13 ต.ค. 2012 กระทุ่มนา

กระทุ่มนา Mitragyna diversifolia (Wall. ex G. Don) Havil. วงศ์ RUBIACEAE ชื่ออื่น กระทุ่มดง (กาญจนบุรี); กระทุ่มนา, กระทุ่มน้ำ (กลาง); ตุ้มแซะ, ตุ้มน้อย, ตุ้มน้ำ (เหนือ); ถ่มพาย (เลย); โทมน้อย (เพชรบูรณ์) ลักษณะวิสัย ไม้เนื้ออ่อน โตเร็ว ผลัดใบ ขนาดเล็กถึง กลาง สูงได้ประมาณ 15 ม. เรือนยอดเป็นพุ่มกลม โปร่ง เปลือก ค่อนข้างเรียบ สีขาว ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่สำคัญ หูใบร่วม...

Read More