กล้วยฤาษี Tag

กล้วยฤาษี Diospyros glandulosa Lace วงศ์ EBENACEAE

15 ต.ค. 2012 กล้วยฤาษี

กล้วยฤาษี Diospyros glandulosa Lace วงศ์ EBENACEAE ชื่ออื่น จันป่า (เชียงใหม่); มะเขือเถื่อน (เลย) ลักษณะวิสัย ไม้เนื้อแข็งปานกลาง โตค่อนข้างเร็ว ไม่ ผลัดใบ ขนาดเล็ก สูงไม่เกิน 15 ม. เปลือกสีน้ำตาลค่อนข้าง เรียบหรือแตกเป็นสะเก็ดขนาดเล็ก ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่สำคัญ ใบเรียงเวียน รูป ขอบขนานหรือรูปไข่กลับ ยาว 8–14 ซม. แผ่นใบค่อนข้างหนา ด้านล่างมีขนหนาแน่น ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่ต่าง ต้น สีขาวหรือชมพู กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีจำนวนอย่างละ 4 กลีบ กลีบเลี้ยงมีขนคล้ายไหม กลีบดอกรูปคนโท มีขนตาม...

Read More