การขาดกำมะถัน Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

12 พ.ย. 2010 การขาดกำมะถัน

การขาดกำมะถัน (Sulfur deficiency) กำมะถัน (S) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของกรดอะมิโนและโคเอนไซม์ ที่ช่วยในการสร้างคลอโรฟิลล์และสังเคราะห์โปรตีน กำมะถันไม่ค่อยเคลื่อนย้ายในพืชทำให้อาการขาดเกิดกับใบอ่อนก่อน
Read More