การจัดการสวนยางพารา Tag

28 ต.ค. 2010 การจัดการ สวนยางพารา อายุ3-4 ปี

การจัดการสวนยางพารา หรือการบำรุงดูแลรักษาสวนยางพาราในระยะ 3-4 ปี" 1. หากต้องปลูกพืชคลุมดิน ก็สามารถทำได้แต่ต้องเป็นพืชคลุมชนิดซีลูเรียม ซึ่งมีความทนทานต่อสภาพร่มเงาได้ดี

Read More