การดูแลมันสำปะหลัง

เรียนรู้เกี่ยวกับมันสำปะหลัง 101
May 17, 2023

เรียนรู้เกี่ยวกับมันสำปะหลัง 101

มันสำปะหลัง (Cassava) เป็นพืชอาหารที่มีความสำคัญอย่างมากในหลายประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา มันสำปะหลังเป็นพืชที่ทนทานและสามารถปลูกได้ในเขตร้อนและแห้งได้ดี ซึ่งทำให้เป็นที่นิยมในการปลูกเพื่อใช้เป็นอาหารหลักหรือเสริมในพื้นที่ที่มีความอ่อนแอทางการเกษตร
อ่านเพิ่มเติม