การตัดฟันไม้ยูคาลิตัส Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

26 ส.ค. 2011 การตัดฟันและการไว้หน่อไม้ยูคาลิตัส

การตัดฟันไม้ยูคาลิตัส,การไว้หน่อไม้ยูคาลิตัส1.ปลูกระยะ 1x1 เมตร (ไร่ละ 1,600 ต้น) ปีที่ 2 ตัดออก 50 เปอร์เซ็นต์ เพื่อทำฟืนขนาดเล็ก ปีที่ 3 – 4 ตัดออก 50 เปอร์เซ็นต์ เพื่อทำฟืนและถ่าน ที่เหลือตัดในปีที่ 5 เพื่อทำเยื่อกระดาษ ชิ้นไม้สับ เสาขนาดเล็ก และไม้แปรรูปขนาดเล็ก
Read More