การทำนาไร้สารพิษ Tag

11 พ.ย. 2012 เทคนิคการทำนาไร้สารพิษ 100 ถังต่อไร่

คุณณรงค์ สิทธิพันธุ์ เกษตรกรทำ นาในพื้นที่ชลประทาน เจ้าของนา ทุ่งโพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เป็นเกษตรกรอีกผู้หนึ่งที่เป็นสมาชิก เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ ซึ่งทำนาแบบ เกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ 50 ไร่ ผลิตข้าวที่ ปลอดภัย ได้คุณภาพเพื่อเป็นการพิสูจน์ให้ เห็นว่าแนวทางของเกษตรอินทรีย์นี้ เป็น สิ่งที่ทุกคนควรมุ่งสู่รวมทั้งยังเป็นแปลงนา เรียนรู้ของทางชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนที่ อินทร์บุรี จังหวัดจันทบุรี 100 ถังต่อไร่ไม่ใช่เรื่องยากค่อยปรับ เป็นอินทรีย์ผลผลิตดีขึ้นตลอด “ช่วงปีแรกที่เราทำก็แย่หน่อย เพราะเรายังไม่ค่อย ถนัดได้เรียนรู้อยู่ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง และอีกหลายที่ ปีแรกปัญหาเรื่องหญ้าเป็นปัญหาใหญ่เลย หญ้ามันขึ้นรก เบียดข้าวหมด ข้าวมันโตไม่ทันหญ้า ผลผลิตก็เลยได้ไม่เต็มที่ เริ่มแรกก็ได้ผลผลิตข้าวแค่ 50 ถัง/ไร่ เราก็เริ่มจากการไม่เผาฟาง นำฟางมาหมัก นำน้ำ จุลินทรีย์ไปหมักฟางเพื่อให้มีการย่อยสลายเร็วขึ้น รวมทั้ง...

Read More