การทำนา Tag

25 เม.ย. 2013 ปลูกต้นยูคาลิปตัสบนคันนา อีกหนึ่งทางเลือกของชาวนาภาคอีสาน

การปลูกยูคาลิปตัสบนคันนา สภาพพื้นที่นาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มี ลักษณะเป็นที่ราบสูงมีขนาดกระทงนาเล็ก ทำให้มี คันนาเป็นจำนวนมาก เหมาะที่จะนำมาใช้ประโยชน์ ปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว เช่น ยูคาลิปตัสซึ่งเป็นไม้ที่สามารถ เจริญเติบโตได้ทุกสภาพแวดล้อม จะช่วยให้เกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้นนอกจากการทำนา
Read More

11 พ.ย. 2012 เทคนิคการทำนาไร้สารพิษ 100 ถังต่อไร่

คุณณรงค์ สิทธิพันธุ์ เกษตรกรทำ นาในพื้นที่ชลประทาน เจ้าของนา ทุ่งโพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เป็นเกษตรกรอีกผู้หนึ่งที่เป็นสมาชิก เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ ซึ่งทำนาแบบ เกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ 50 ไร่ ผลิตข้าวที่ ปลอดภัย ได้คุณภาพเพื่อเป็นการพิสูจน์ให้ เห็นว่าแนวทางของเกษตรอินทรีย์นี้ เป็น สิ่งที่ทุกคนควรมุ่งสู่รวมทั้งยังเป็นแปลงนา เรียนรู้ของทางชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนที่ อินทร์บุรี จังหวัดจันทบุรี 100 ถังต่อไร่ไม่ใช่เรื่องยากค่อยปรับ เป็นอินทรีย์ผลผลิตดีขึ้นตลอด “ช่วงปีแรกที่เราทำก็แย่หน่อย เพราะเรายังไม่ค่อย ถนัดได้เรียนรู้อยู่ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง และอีกหลายที่ ปีแรกปัญหาเรื่องหญ้าเป็นปัญหาใหญ่เลย หญ้ามันขึ้นรก เบียดข้าวหมด ข้าวมันโตไม่ทันหญ้า ผลผลิตก็เลยได้ไม่เต็มที่ เริ่มแรกก็ได้ผลผลิตข้าวแค่ 50 ถัง/ไร่ เราก็เริ่มจากการไม่เผาฟาง นำฟางมาหมัก นำน้ำ จุลินทรีย์ไปหมักฟางเพื่อให้มีการย่อยสลายเร็วขึ้น รวมทั้ง...

Read More
การทำนาแบบ เกษตรอินทรีย์

07 พ.ย. 2012 การทำนาแบบ “เกษตรอินทรีย์”

"ทำนาแบบไม่ต้องลงทุน มีที่ไหน ตอนนั้นป้าไม่เชื่อ แต่ก็ลองมาทำดู ถึงรู้ว่ามีจริง" คำบอกเล่าจาก นางสำเนียง ฮวดลิ้ม ชาวนาวัย 63 ปี แห่ง ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ที่นึกคิดหลังจากที่ได้ฟังบรรยายเรื่องเกษตรอินทรีย์โดย อ.ทองเหมาะ แจ่มแจ้ง ปราชญ์ชาวนาแห่งสุพรรณบุรีเมื่อหลายปีก่อน และได้เปลี่ยนชีวิตของป้าสำเนียงมาจนถึงทุกวันนี้ "ป้าเปลี่ยนจากการทำนาแบบใช้สารเคมี มาทำนาอินทรีย์ได้ประมาณ 7 ปีแล้ว ตั้งแต่นั้นมาดินที่เคยเสียก็กลับร่วนซุยขึ้น สภาพแวดล้อมดีขึ้น ต้นทุนการทำนาถูกลง แต่ให้ผลผลิตมากขึ้น ทั้งยังมีสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงดี ชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเป็นลำดับ" ป้าสำเนียง บอกถึงผลที่เกิดขึ้นหลังจากพลิกผืนนาที่เต็มไปด้วยเคมีมาเป็นผืนนาอินทรีย์ วิธีการทำนาอินทรีย์ของป้าสำเนียงก็ไม่ยุ่งยากอะไร เพียงแค่ไม่ต้องเผาฟางข้าวในนาหลังจากเก็บเกี่ยว ก่อนจะปลูกข้าวในฤดูกาลถัดไปให้ปล่อยน้ำเข้านา แล้วเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ลงไปเพื่อให้เกิดการย่อยสลายฟางข้าวและปรับสภาพดินให้ร่วนซุย ในขั้นตอนการปลูกข้าวจะใช้วิธีเพาะกล้าและดำนา ซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่านาหว่าน จากเดิมที่เคยใช้ปุ๋ยเคมี ก็เปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่มีราคาถูกกว่าหรือสามารถทำเองได้ทุกครัวเรือน...

Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

30 พ.ย. 2010 การทำนา

การทำนา หมายถึง การปลูกข้าวและการดูแลรักษาต้นข้าวในนา ตั้งแต่ปลูกไปจนถึงเก็บเกี่ยว การปลูกข้าวในแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกันไปตามสภาพของดินฟ้าอากาศ และสังคมของท้องถิ่นนั้น ๆ ในแหล่งที่ต้องอาศัยน้ำจากฝนเพียงอย่างเดียว ก็ต้องกะระยะเวลาการปลูกข้าวให้เหมาะสมกับช่วงที่มีฝนตกสม่ำเสมอ และเก็บเกี่ยวในช่วงที่ฤดูฝนหมดพอดี เนื่องจากแต่ละท้องถิ่นมีสภาพดินฟ้าอากาศที่แตกต่างกัน
Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

11 พ.ย. 2010 การทำนาหว่าน

การทำนาหว่าน เป็นการปลูกข้าวโดยการหว่านเมล็ดลงไปในนาที่เตรียมพื้นที่ไว้แล้วโดยตรง เป็นวิธีการที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากประหยัดแรงงานและเวลา
Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

11 พ.ย. 2010 การทำนาหยอด

การทำนาหยอด เป็นวิธีการปลูกข้าวที่อาศัยน้ำฝน หยอดเมล็ดข้าวแห้ง ลงไปในดินเป็นหลุมๆ หรือโรยเป็นแถวแล้วกลบฝังเมล็ดข้าว เมื่อฝนตกลงมาดินมีความชื้นพอเหมาะ เมล็ดก็จะงอกเป็นต้น นิยมทำในพื้นที่ข้าวไร่ หรือนาในเขตที่การกระจายของฝนไม่แน่นอน แบ่งเป็น 2 สภาพ ได้แก่

Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

10 พ.ย. 2010 การทำนาดำ

การทำนาดำ เป็นวิธีการทำนาที่มีการนำเมล็ดข้าวไปเพาะในแปลงที่เตรียมไว้ (แปลงกล้า)ให้งอกเป็นต้นกล้า แล้วถอนนำต้นกล้าไปปักลงในกระทงนาที่เตรียมเอาไว้ และมีการดูแลรักษาจนให้ผลผลิต การทำนาดำนิยมในพื้นที่ที่มีแรงงานเพียงพอการทำนาดำ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

Read More