การทำปุ๋ยหมัก Tag

26 พ.ย. 2012 การทำปุ๋ยหมัก โดยใช้สารเร่ง พด.1

ปุ๋ยหมัก เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่ง เกิดจาก กิจกรรมของจุลินทรีย์หลายชนิดในการย่อย สลายสารอินทรีย์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของ เศษพืชหรือวัสดุ เหลือใช้ชนิดต่างๆ จน กระทั่งได้สารอินทรี วัตถุที่มีความคงทน ไม่มีกลิ่น มีสีน้ำตาล ปนดำ สารเร่ง พด.1 เป็น กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีความ สามารถสูงในการย่อย สลายวัสดุเหลือใช้จากการ เกษตร เพื่อผลิตปุ๋ยหมักใน ช่วงระยะเวลาอ ันส ั้น ประกอบด้วยเชื้อแบคทีเรีย แอคติโนมัยซีสและรา วิธีการกองปุ๋ยหมัก นำเศษพืช เช่น ฟางข้าว เศษหญ้า ต้นข้าวโพด ต้นอ้อย ต้นถั่ว ต้นยาสูบ ไส้ปอ และผักตบชวา เป็นต้น โดยปุ๋ยหมัก...

Read More