การทำเกษตร Tag

17 ส.ค. 2013 การป้องกันดินถล่ม และวิธีปฏิบัติสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ลาดชัน

ดินถล่ม หรือแผ่นดินถล่ม หมายถึง การเคลื่อนที่ของ แผ่นดินและขบวนการซึ่ง เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของแผ่นดิน หิน ตาม แนวลาดชัน เนื่องจากแรงดึงดูดของโลก การ เคลื่อนที่ของมวลเหล่านี้ มีความเร็วปานกลางถึง เร็วมาก ประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดจากฝนตกหนัก มาก และมักเกิดพร้อมกับน้ำป่าไหลหลากบริเวณ เทือกเขา
Read More

27 มิ.ย. 2013 การฟื้นฟูดินหลังจากน้ำท่วม เพื่อกลับมาทำเกษตรได้อีกครั้ง!

สภาพพื้นที่การเกษตรที่เกิดน้ำท่วม ผิวหน้าดินจะถูก ชะล้างและมีตะกอนดิน ขนาดเล็กที่ถูกพัดพามากับน้ำ ตกทับถมอยู่บริเวณผิวดินและ อุดตามช่องว่างในดิน ทำให้ดิน มีปัญหาการระบายน้ำและ อากาศ
Read More