การบริหารน้ำ Tag

17 ส.ค. 2013 การบริหารน้ำและการจัดการน้ำสำหรับพื้นการเกษตรที่แห้งแล้ง

ในพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้งฝนตกน้อย เกษตรกรที่ปลูกพืช ควรมีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ ใช้ในช่วงฝนแล้งและมีการจัดการน้ำอย่าง ประหยัดและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พืชเจริญ เติบโต สามารถผ่านพ้นช่วงที่แห้งแล้งได้ โดยควร มีการให้น้ำด้วยวิธีประหยัดเท่าที่พืชต้องการและ เพียงพอกับการเจริญเติบโตของพืช การให้น้ำ แบบประหยัดยังทำให้สามารถเพิ่มพื้นที่ให้น้ำได้ มากขึ้น
Read More