การบำรุงรักษาไม้ยูคาลิตัส Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

26 ส.ค. 2011 การบำรุงรักษาและการดูแลไม้ยูคาลิตัส

การบำรุงรักษาไม้ยูคาลิตัส,การดูแลไม้ยูคาลิตัสการกำจัดวัชพืช เนื่องจากยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส มีความต้องการแสงและมีความสามารถในการแก่งแย่งกับพวกวัชพืชในระยะแรกได้น้อย ดังนั้น การดายวัชพืชอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นเรื่องจำเป็นแต่เมื่อต้นไม้สูงพ้นวัชพืช แล้ว การดายวัชพืชรอบโคนต้นปีละครั้งก็เป็นการเพียงพอ
Read More