การปลูกกล้วย Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

10 ม.ค. 2011 กล้วย

การปลูกกล้วยกล้วยเป็นไม้ผล เขตร้อน ที่มีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลสุกนอกจากจะใช้รับ ประทานเป็นผลไม้แล้ว ยังสามารถนำมาปรุงอาหารคาวหวาน และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ อาหารแปรรูปชนิดต่าง ๆ อีกหลายชนิด ได้แก่ กล้วยตาก ท๊อปฟี่ กล้วยทอด กล้วย บวชชีกระป๋อง กล้วยในน้ำเชื่อมกระป๋อง เป็นต้น
Read More