การปลูกบัว Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

13 ม.ค. 2011 บัว

เทคนิคการปลูกและการให้ปุ๋ยบัวกระถาง การปลูกบัวนั้น ไม่ใช่เรื่องยากถ้าเป็นการปลูกในแหล่งน้ำธรรมชาติ แต่ถ้าเป็นบัวกระถางแล้ว จำเป็นต้องมีการปลูกให้ถูกวิธี มิเช่นนั้นบัวกระถางของท่านจะไม่เจริญ ดอก อาจแคระแกรนหรืออาจจะไม่มีดอกให้ชื่นชมเลยก็เป็นได้
Read More