การปลูกลิ้นจี่ Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

11 ม.ค. 2011 ลิ้นจี่

การบังคับดอกลิ้นจี่(ติดลูกดก) ลิ้นจี่  เป็นผล ไม้ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศจีน เป็นผลไม้ที่มีรดชาดหวาน หอม ผลมีสีสัน ที่น่ารับประทาน ลิ้นจี่ ลิ้นจี่เป็นไม้ผลกึ่งเมืองร้อน ลำต้นเป็นทรงพุ่ม แผ่กว้าง เมื่อเจริญเต็มที่ลำต้นสูงประมาณ 10 - 12 เมตร
Read More