การปลูกและดูแลรักษาสละ Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

11 ม.ค. 2011 สละ – ระกำ

การปลูกและดูแลรักษาสละ สละ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Zalacca edulis อยู่ในวงศ์ Palmae นับเป็นพืชที่น่า จับตามองพืชหนึ่ง เป็นผลไม้ที่มีรสชาติหอมหวานเฉพาะตัวเป็นที่นิยมของผู้ บริโภค และนิยมนำมาเป็นของฝาก เป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตใน เชิงการค้าได้ค่อนข้างเร็ว หากมีการดูแลปฏิบัติ  รักษาและจัดการปัจจัยการผลิตอย่างถูกต้องเหมาะสม
Read More