การปลูกไม้ยูคาลิตัส Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

26 ส.ค. 2011 การปลูกไม้ยูคาลิตัสที่เหมาะสม

การปลูกไม้ยูคาลิตัส,ยูคาลิตัสขนาดกล้าไม้ที่พอเหมาะในการย้ายปลูก อายุประมาณ 3 – 5 เดือน สูงประมาณ 25 – 40 ซม. ควรเลือกปลูกหลังจากวันที่ฝนตก ทำให้ดินเปียกชื้นพอสมควร ประการสำคัญถุงพลาสติก ต้องฉีกออกและทิ้งนอกหลุม เพื่อให้ระบบรากสามารถชอนไชออกไปตั้งตัว และหาอาหารได้ดีขึ้นแล้ว กลบดินและกดรอบๆ ต้นไม้ให้แน่น ในบริเวณพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้ง
Read More