การปลูกไม้สักให้ได้ราคาสูง Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

26 ส.ค. 2011 การปลูกไม้สักให้ได้ราคาสูง

การปลูกไม้สัก, การปลูกไม้สักให้ได้ราคาสูง, ราคาไม้สักทำอย่างไรจึงจะปลูกไม้สักอายุ 16 ปี ให้เป็นไม้ ซึงสักโตมากกว่า 110 เซนติเมตร และยาวมาก กว่า 6.50 เมตร หรือมีมูลค่าของต้นสักซึ่ง เปรียบเสมือนเป็นทองคำเขียบบนดินเท่ากับราคาทองคำจริงๆให้ได้นั้น มีคำตอบดังต่อไปนี้ วิธีการปลูก-บำรุงสวนสักอายุ 16 ปีให้มีมูลค่าสูงด้วยบันได 6 ขั้น
Read More