การผลิตชมพู่คุณภาพดี Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

10 ม.ค. 2011 ชมพู่

การผลิตชมพู่คุณภาพดี คุณสม ศักดิ์ เครือวัลย์  เกษตรสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยอง   ได้ให้คำแนะนำผ่าน รายการร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา  เกี่ยวกับเทคนิคการผลิตชมพู่ให้ได้ผล ผลิตดี ควรเริ่มต้นจาก 1. การปลิดผล เพื่อคุณภาพของผลผลิต วิธีการแก้ปัญหาของผลชมพู่ ที่ชอบร่วงก่อนถึงอายุที่จะเก็บผลผลิต ซึ่งสาเหตุมาจากการที่เราปล่อยให้ผลชมพู่ออกมามากเกินไป ไม่มีการปลิดทิ้ง จึงเกิดปัญหาต้นจะทิ้งผลไปเอง วิธีแก้ก็คือเมื่อชมพู่เริ่มออกดอกและมีผลเล็กๆประมาณหัวหิ้วโป้ง
Read More