การผลิตส้มเขียวหวานนอกฤดู Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

11 ม.ค. 2011 ส้มเขียวหวาน

การผลิตส้มเขียวหวานนอกฤดู ส้มเขียว หวาน  เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  เป็นผลไม้ ที่มีคุณค่าทางอาหารสูง  เป็นที่รู้จักและนิยมบริโภคของบุคคลทั่วไปเนื่อง จากมีรสชาติดีและราคาไม่แพงจนเกินไป   ส้มเขียวหวานนอกจากจะใช้บริโภคภายใน ประเทศอย่างแพร่หลายแล้ว   ยังมีการส่งส้มเขียวหวานไปจำหน่ายยังประเทศ เพื่อนบ้านใกล้เคียงอีก  เช่น  สิงคโปร์  ฮ่องกง  และมาเลเซีย
Read More