การผลิตเชื้อเห็ด Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

24 ม.ค. 2011 การผลิตเชื้อเห็ด

การผลิตหัวเชื้อเห็ดจากเมล็ดข้าวฟ่างอย่างมีคุณภาพดี หลังขั้นตอนการผลิตเชื้อเห็ดบริสุทธิ์บนอาหารวุ้น จนได้ เส้นใยเห็ดคุณภาพดีปลอดการปลอมปนจากเชื้อภายนอก ก็มาถึงขั้นตอนของการต่อ เชื้อเห็ดบริสุทธิ์จากอาหารวุ้นลงในวัสดุเพาะ เพื่อผลิตเป็นหัวเชื้อ เห็ด ซึ่งวัสดุที่นิยมนำมาใช้เพาะกันอย่างกว้างขวาง ได้แก่ เมล็ดข้าว ฟ่าง
Read More