การผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

13 พ.ย. 2010 ประโยชน์ของเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

การผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี เป็นการรักษาพันธุ์ข้าวให้เป็นข้าวพันธุ์ดีอยู่เสมอ ไม่เสื่อม ไม่กลายพันธุ์ ทำให้ได้ ผลผลิตมีคุณภาพดี ขายได้ราคา ตามปกติเกษตรกรมีวิธีการเก็บรักษาพันธุ์ข้าวของเกษตรกรอยู่แล้ว เช่นเลือกเก็บรวงข้าวที่ใหญ่ ไม่มีโรคแมลงทำลายหรือเลือกเกี่ยวจากแปลงข้าวที่งอกงามและนวดแยกเก็บไว้ต่างหาก ซึ่งเป็นการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์วิธีหนึ่ง
Read More