การผลิตเห็ดนางรม – นางฟ้า Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

24 ม.ค. 2011 การผลิตเห็ดนางรม – นางฟ้า

กระตุ้นเห็ดนางรม-นางฟ้าให้ออกดอกพร้อมกันด้วยการงดน้ำ เรื่องของการเพาะ เห็ดนั้น กล่าวได้ว่าขึ้นอยู่กับอัธยาศรัยของผู้เพาะโดยแท้ นอกจากเกษตรกรจะ สามารถเลือกชนิดเห็ดที่ชอบ ระยะเวลา ปริมาณที่เพาะได้ตามความสมัครใจ และ ความพร้อมได้แล้ว เกษตรกรบางรายยังเลือกที่จะบังคับให้เห็ดทะยอยออกดอกให้ ได้เก็บทุกวัน
Read More